اسپانیا

اسپانیا، در منتهی‌الیه جنوب غربی اروپا واقع شده و حدود 85 درصد از شبه جزیره ایبری را اشغال کرده است و از شمال با فرانسه، از غرب با پرتغال، از شرق و جنوب با دریای مدیترانه، از غرب و بخش‌هایی از شرق و شمال با اقیانوس اطلس و در شمال هم به دریای کانتابریا متصل است. اسپانیا دارای قلعه‌های سنگی، کوه‌های پوشیده از برف، بناهای تاریخی وسیع و شهرهای پیشرفته است که همگی آن را به مقصدی مطلوب برای سفر تبدیل کرده‌اند. این کشور از نظر جغرافیایی و فرهنگی از تنوع فروانی بهره می‌برد. اسپانیا یکی از مهم‌ترین اقتصادهای اروپا را دارد و عضو کامل اتحادیه اروپا و منطقه یورو نیز هست.

اقامت اسپانیا از طریق برنامه سرمایه‌گذاری یا ویزای طلایی برای اتباع غیراتحادیه اروپا طراحی شده است که قصد دارند سرمایه‌گذاری قابل توجهی در اقتصاد اسپانیا از طریق خرید ملک انجام دهند یا کسانی که در یک شرکت اسپانیایی سرمایه‌گذاری می کنند، به همین دلیل به آنها ویزای سرمایه‌گذاری اسپانیا نیز گفته می‌شود.

اقامت اسپانیا از طریق سرمایه‌ گذاری

شما می‌توانید چشم‌اندازهای جهانی خود را با کارت اقامت اسپانیا، تنها طی 60 روز به واقعیت تبدیل کنید. برنامه ویزای طلایی اسپانیا یک دروازه واقعی به اروپا و سفر بدون ویزا در منطقه شنگن است. برنامه ویزای طلایی اسپانیا، سرمایه‌گذاران خارج از اتحادیه اروپا را به سرمایه‌گذاری در این کشور تشویق می‌کند.

آخرین اخبار