آمریکا

ایالات متحده آمریکا که در قاره آمریکای شمالی قرار دارد، از غرب با اقیانوس آرام و از شرق با اقیانوس اطلس همسایه است. در امتداد مرز شمالی با کانادا و و در مرز جنوبی مجاور مکزیک است. آمریکا سومین کشور بزرگ جهان از نظر وسعت و تقریباً سومین کشور بزرگ از نظر جمعیت است. مشخصه اصلی ایالات متحده تنوع زیاد آن است. از قطب شمال تا نواحی نیمه گرمسیری، از جنگل‌های بارانی مرطوب تا صحراهای خشک، و از قله کوه‌های ناهموار تا دشت‌های مسطح را در بر می‌گیرد. با داشتن کمتر از 5 درصد از جمعیت جهان، ایالات متحده بزرگترین قدرت اقتصادی جهان از نظر تولید ناخالص داخلی است، ایالات متحده حدود یک پنجم تولید اقتصادی جهان را از آن خود کرده است.

مهاجرت منبع اصلی رشد جمعیت و تغییرات فرهنگی در بیشتر طول تاریخ ایالات متحده بوده است. مهاجران سهم قابل توجهی از نیروی کار ایالات متحده را در طیف وسیعی از کارگران صنایع، کشاورزی، ماهیگیری و جنگلداری و همچنین در میان افرادی که در حوزه‌های فناوری و علوم کار می‌کنند، تشکیل می‌دهند. ایالات متحده بر اساس مناسبات خانوادگی، پیشنهاد شغلی، فرزندخواندگی، و دانشجویی برای مهاجران ویزای اقامت صادر می‌کند.

ویزای دانشجویی آمریکا

سیستم آموزشی آمریکا یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال استانداردترین سیستم‌های دنیا محسوب می‌شود و به همین دلیل دانشجویان بین‌المللی، این کشور را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنند. با توجه به آنکه سیستم آموزشی در آمریکا تحت نظر قوانین فدرال دولتی اداره می‌شود، برخی رشته‌ها شامل بورسیه و وام‌های دانشجویی می‌شوند.

مهاجرت آمریکا از طریق سرمایه گذاری

اقتصاد ایالات متحده به عنوان اقتصادی بسیار توسعه یافته رتبه برترین و بهترین را در جهان به خود اختصاص داده و بزرگترین اقتصاد جهان با تولید ناخالص داخلی اسمی شده است. این کشور برنامه‌های زیادی برای ایجاد شغل بر اساس تعداد و تقاضای مشاغل ارائه می‌کند. همچنین برنامه‌هایی برای کمک به سرمایه‌گذاران برای شروع تجارت و گرفتن اقامت دائم و در نهایت شهروندی در ایالات متحده معرفی کرده است که یکی از بهترین‌ برنامه‌ها EB5 یا همان مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری است.

آخرین اخبار