ویزای توریستی-کانادا

سلام دوستان،

مریم. الف- برای پدر و مادرم ویزای توریستی اقدام کردم. اما در ابتدا خودم پیگیر بودم که شخصا برای ویزای توریستی اقدام کنم که در حال وب گردی بودم و با چند تا شرکت صحبت کردم. بعد از سه روز در نهایت همه جوانب را اعم از هزینه، سرعت، صداقت، راهنمایی صحیح و خوشرویی، با این شرکت قرارداد بستم. باورم نمیشد که در کمترین زمان با بیشترین دقت و به موقع گرفتن ویزا بتوانم در کنار پدر و مادر باشم. از همکاری شرکت و اعضای تیم آن صمیمانه تشکر میکنم.