آیا شما واجد شرایط اخذ شهروندی دوم از طریق سرمایه‌گذاری هستید؟

دریافت شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری از تصمیمات استراتژیک و مهم سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به ویژه از کشورهای خاورمیانه و برخی کشورهای آفریقایی است زیرا پاسپورت دوم آزادی عمل در سفر و تجارت و تضمین آینده فرزندانشان را برایشان به همراه می‌آورد. حال آنکه با توجه به دلایل سیاسی و مناسبات بین‌المللی، بسیاری از برنامه‌های شهروندی […]

وانواتو: سرمایه گذاری و اخذ شهروندی

وانواتو، تصورمردم از بهشت با توجه به تحویل پاسپورت در عرض 1تا 2 ماه، برنامه اخذ شهروندی وانواتو از طریق سرمایه‌گذاری یکی از سریعترین برنامه‌های دریافت شهروندی است و به یک ترند در بازار پاسپورت دوم در جهان تبدیل شده است. این برنامه که از ژانویه 2017 در حال اجراست، کل اعضای خانواده به اضافه […]