پاسپورت آنتیگوا باربودا

دریافت شهروندی آنتیگوا و باربودا از طریق سرمایه‌ گذاری

آنتیگوا و باربودا، کشوری در غرب اقیانوس هند است، که از دو جزیره اصلی آنتیگوا و باربودا و چندین جزیره کوچکتر تشکیل شده است. این کشور به دلیل تاریخ، فرهنگ و سواحل زیبایش، به مقصدی رویایی برای دوستداران سفر تبدیل شده است. آنتیگوا و باربودا به دلیل داشتن  365 ساحل شنی سفید، آب و هوای […]