Spain residency

دریافت اقامت اسپانیا از طریق سرمایه‌ گذاری (ویزای طلایی اسپانیا)

اسپانیا (که به طور رسمی با نام پادشاهی اسپانیا معروف است) در اروپا و در شبه جزیره ایبریا قرار دارد. هم زمان با حرکت به سوی جامعه‌ای مدرن، اسپانیا به یکی از بزرگترین امپراطوری‌ها تبدیل شده است. تاثیر جهانی اسپانیا تا بدین حد است که زبان اسپانیایی دومین زبان در دنیا است. اسپانیا همچنین یک […]