دریافت اقامت انگلستان از طریق سرمایه‌گذاری

دریافت اقامت انگلستان از طریق سرمایه‌ گذاری

انگلستان یا پادشاهی متحد بریتانیای کبیر، یک کشور پادشاهی است که شامل جزیره بریتانیا و شمال شرقی ایرلند می‌باشد و با ایرلند شمالی نیز مرز زمینی دارد. انگلستان دارای اقتصادی بسیار پیشرفته و بازار-محور می‌باشد. با توجه به نرخ تولید ناخالص داخلی، این کشور پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا است. این شرایط مالی مطلوب، مرهون بازار […]