ویزای دانشجویی انگلستان

انگلستان یا پادشاهی بریتانیای کبیر، کشوری مستقل واقع در شمال غربی اروپا است. این کشور متشکل از جزیره بریتانیا در شمال شرقی ایرلند است، که هم مرز کشور‌ ایرلند شمالی است. زبان رسمی انگلستان، انگلیسی است. آب و هوای انگلستان در طول سال بسیار متغیر است و بعضی از روزها خشک و بعضی روزها مرطوب […]