شهروندی سنت کیتس و نویس

دریافت شهروندی سنت کیتس و نویس از طریق سرمایه‌ گذاری

سنت‌کیتس و نویس کشوری متشکل از دو جزیره است، که در دریای کارائیب و شرق جزایر ویرجین امریکا واقع شده است. سنت‌کیتس جزء کشورهای مشترک‌ المنافع و عضو جامعه کارائیب و بازار مشترک موسوم به CARICOM است. این کشور جمعیتی در حدود 52 هزار نفر دارد و زبان رسمی آن انگلیسی و حکومت این کشور […]