شهروندی مونته‌نگرو

دریافت شهروندی مونته‌ نگرو از طریق سرمایه‌ گذاری

مونته‌نگرو (کوه سیاه یا کرونا گورا) در جنوب شرقی اروپا و دریای بالکان قرار دارد. این کشور با بوسنی، سیبری، کوزوو و آلبانی مرز مشترک دارد. از سال 1990، حزب سوسیال دموکرات بر این کشور حاکم است و مسیحیت مذهب اصلی این کشور به شمار می‌رود. اقتصاد مونته‌نگرو مبتنی بر خدمات و در حال پیوستن […]