#1419 – پروژه مسکونی منطقه مسلک استانبول

متراژ: از ۴۷ متر مربع،
شروع قیمت از ۷۴۷،۰۰۰ لیر

این پروژه مناسب متقاضیان دریافت شهروندی ترکیه از طریق سرمایه‌گذاری می‌باشد.

مشخصات پروژه

  • آپارتمان‌های 45 متر مربع –  0+1، قیمت از ۷۴۷،۰۰۰ تا ۷۷۱،۰۰۰ لیر،
  • آپارتمان‌های 64 تا 103 متر مربع –  1+1، قیمت از ۹۳۰،۰۰۰ تا ۱.۶۰۰،۰۰۰ لیر،
  • آپارتمان‌های 99 تا 132 متر مربع –  1+2، قیمت از ۱،۴۰۰،۰۰۰ تا ۲،۱۰۰،۰۰۰ لیر،
  • آپارتمان‌های 130 تا 191 متر مربع –  1+3، قیمت از ۲،۳۰۰،۰۰۰ تا ۳،۵۰۰،۰۰۰ لیر،
  • آپارتمان‌های 200 تا 399 متر مربع – 1+4، قیمت از ۳،۱۰۰،۰۰۰ تا ۵،۵۰۰،۰۰۰ لیر.
Previous
Next
سوال خود را بپرسید