Spain golden visa program by investment

رشد یک میلیارد یورویی در برنامه ویزای طلایی اسپانیا

بر اساس داده‌های اعلام شده از سوی دولت اسپانیا، در 12 ماه گذشته رکوردی در برنامه‌ی ویزای طلایی این کشور ثبت شده است. تعداد ویزاهای صادر شده برای متقاضیان اصلی پرونده ویزای طلایی اسپانیا در سال 2018 و در مقایسه با سال قبل از آن حدود 45 درصد افزایش یافته است. سرمایه‌گذاران از کشورهای مختلف، […]