چطور شهروندی جدید یا پاسپورت دوم خود را در سال 2020 دریافت کنیم؟

چطور شهروندی جدید یا پاسپورت دوم خود را در سال 2020 دریافت کنیم؟

جالب است بدانید هر ساله به تعداد برنامه‌های رسمی اخذ شهروندی و اقامت افزوده می‌شود و کشورهای ارائه دهنده پاسپورت یا ویزای طلایی بیشتر شده اند. در طی سال‌های 2011 تا 2018، تعداد برنامه‌های اخذ شهروندی از 2 به 12 و مبلغ سالانه سرمایه‌گذاری در این برنامه‌ها از 43 میلیون دلار به 3 میلیارد دلار […]

شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری، محبوب ایرانیان

شهروندی ترکیه از طریق سرمایه‌گذاری، محبوب ایرانیان

برنامه شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری ترکیه از زمان شروع خود در سال 2018 به هدف 1 میلیارد دلاری خود دست یافته است. بر طبق آخرین بروزرسانی، تا کنون 1000 پرونده دریافت شهروندی ترکیه تائید شده است و 1700 پرونده در حال بررسی در چهارچوب این برنامه شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری ثبت گردیده است. از جمله […]