برنامه شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری مونته نگرو

انتظارها به پایان رسید، برنامه شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری مونته نگرو کار خود را شروع کرد!

مونته‌نگرو کشوری جذاب برای سرمایه‌گذاران است، زیرا تا سال ۲۰۲۵ به اتحادیه اروپا خواهد پیوست و دارای پائین‌ترین قیمت املاک در اروپا است. همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند تنها طی سه ماه، شهروندی و پاسپورت مونته‌نگرو را دریافت کنند. اکنون، یک خبر خوب برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به این کشور جوان و زیبای اروپایی داریم! پس از دو […]