پاسپورت دوم دومینیکا

دومینیکا، تنها کشور پذیرنده پرونده های ایرانی در حوزه کارائیب

قاره آمریکا، به دلیل فرصت‌های بی‌شمار کسب و کار و با توجه به جایگاه برتر اقتصادی در دنیا، همواره مورد نظر سرمایه‌داران اهل خاورمیانه بوده است که برای توسعه تجارت خود، کسب اعتبار بیشتر بین‌المللی و رفاه خانواده‌شان به دنبال کسب شهروندی و پاسپورت دوم هستند. به دست آوردن تابعیت دوم همواره کار آسانی نیست […]