شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری، محبوب ایرانیان

شهروندی ترکیه از طریق سرمایه‌گذاری، محبوب ایرانیان

برنامه شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری ترکیه از زمان شروع خود در سال 2018 به هدف 1 میلیارد دلاری خود دست یافته است. بر طبق آخرین بروزرسانی، تا کنون 1000 پرونده دریافت شهروندی ترکیه تائید شده است و 1700 پرونده در حال بررسی در چهارچوب این برنامه شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری ثبت گردیده است. از جمله […]