نمونه پاسپورت دومینیکا

نمونه پاسپورت‌ دومینیکا، اخذ شده توسط شرکت

نمونه پاسپورت دومینیکا، صادر شده تحت برنامه شهروندی از طریق سرمایه گذاری: متقاضی با ملیت ایرانی و مقیم کشور امارات، تاریخ صدور، سال ۲۰۱۹. مقالات پیشنهادی سال نو، پاسپورت جدید، زندگی بهتر دومینیکا، یکی از کارآمدترین مراکز صدور پاسپورت دوم نمونه پاسپورت‌ دومینیکا، اخذ شده توسط شرکت دومینیکا، تنها کشور پذیرنده پرونده های ایرانی در […]