نمونه پاسپورت گرانادا، اخذ شده توسط شرکت

پاسپورت گرانادا

نمونه پاسپورت گرانادا، صادر شده تحت برنامه شهروندی از طریق سرمایه گذاری:

  • متقاضی عزیز از کشور ایران،
  • پاسپورت دوم ایشان در سال ۲۰۱۶ از کشور گرانادا صادر شده است. 

مقالات پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

ایمیل شما محرمانه می ماند.