پاسپورت قبرس صادر شده برای متقاضی ایرانی شرکت

کپی پاسپورت صادر شده متقاضی شرکت که تحت برنامه شهروندی قبرس از طریق سرمایه گذاری اقدام کرده بودند. ایشان در اوایل سال ۲۰۱۸ اقدام و در دسامبر ۲۰۱۸ پاسپورت خود را شخصا از قبرس دریافت کردند.

 

برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر، لطفا با یکی از مشاوران ما در امارات متحده عربی، دانمارک و یا کانادا ارتباط برقرار کنید، ما شما را برای انجام بهترین سرمایه‌گذاری‌ها و تا دریافت پاسپورت قبرس برای خود و افراد خانواده‌تان همراهی خواهیم کرد.

لینک برنامه شهروندی قبرس از طریق سرمایه گذاری شما را با این برنامه بیشتر آشنا خواهد کرد. 

مقالات پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

ایمیل شما محرمانه می ماند.